MERK: På grunn av kommuneoverlegen i Kristiansand sine siste anbefalinger, er det uvisst om årsmøtet kan gå sin gang som planlagt. Vi er i dialog med NIF angående dette. Av samme grunn har det siste døgnet blitt litt kaotisk, og all dokumentasjon er ikke ferdig enda.

Saksliste med enkelte mangler i vedlegg finnes her: Saksliste og -dokumenter til årsmøtet 2020

Frist for innsending av forslag er utløpt.