I Just IL er all aktivitet basert på frivillighet og dugnadsinnsats. For å kunne tilbyd allidrett og barneidrett, er vi avhngige av at foresatte eller andre interesserte stiller opp som instruktører/trenere. Trenere/instruktører må bli medlemmer i Just IL, men mottar en tøypakke for trenere. Just IL dekker også trenerkurs og liknende. Som trener/instruktør i Just IL, må du fremvise politiattest og trenerattest.

Allidrett og barneidrett

Just IL har en egen gruppe for allidrett, hvor aktiviteten finner sted i gymsalen på Justvik skole.

For førskolebarna tilbyr vi barneidrett. Vi har en allidrettsgruppe for 1. - 4. trinn, men har foreløpig ikke instruktører til å ha en allidrettsgruppe for 5. -7. trinn. Allidrett for ungdom (13 til 19 år) håper vi på å få i gang i løpet av høsten.

Åpen Hall

For ungdommen, tretten til nitten år, tilbyr vi også "Åpne hall" i perioden november - februar/mars. Dette er et åpent tilbud for ungdommer i vårt nærområde, et lavterskeltilbud som ikke stiller krav til medlemskap. Aktiviteten styres primært av ungdommene selv, men våre undergrupper veksler på å hjelpe til med opplegg/aktivitet.

Medlemskap

For deltakerne på barneidrett/allidrett er det ingen treningsavgift. Eneste krav til deltakelse er medlemskap i Just IL, 300,- per kalenderår. For å melde deg selv eller ditt barn inn i Just IL, følg denne linken: https://medlemskap.nif.no/23791.

I Just IL benytter vi appen Spond til å kalle inn til treninger, arrangement og liknende. Etter at barnet har blitt medlem i Just IL, vil barnet bli registrert i Allidrettsgruppa i Spond, så det er viktig at appen lastes ned.

Treningstider 2023/24

  • - Barneidrett for tre- og fireåringer: Mangeler instruktør(er), ta kontakt dersom du eller noen du kjenner kunne hjelpe oss!
  • - Barneidrett for femåringer: Justvik skole tirsdager 17:00 - 17:45.
  • - Allidrett for 1. - 4. trinn: Oppstart foreløpig usikker.
  • - Allidrett for 5. - 7. trinn: Til dette partiet mangler vi fremdeles instruktører, ta kontakt dersom du eller noen du kjenner kunne hjelpe oss!
  • - Allidrett for ungdom: Oppstart foreløpig usikker.
  • - Åpen Hall: Havlimyrhallen fredager 19:00 - 21:00. (November - februar)
Allidrett for ungdom-gruppa i full aktivitet. Badminton, innebandy og basketball utøves samtidig i Havlimyrhallen.
Allidrett for ungdom-gruppa i full aktivitet. Badminton, innebandy og basketball utøves samtidig i Havlimyrhallen.