Just IL har en egen gruppe for allidrett. For de yngste (fire- og femåringer) tilbyr vi Barneidrett i gymsalen på Justvik skole. Vi har også hatt tilbud om Allidrett for barn (tidligere Idrettsskole for barn), men dette tilbudet ligger for tiden dessverre nede. Til slutt har vi Allidrett for ungdom for alle ungdommer fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år (tidligere Idrettsskole for ungdom), som holder hus i Havlimyrhallen.

Allidrett for ungdom-gruppa i full aktivitet. Badminton, innebandy og basketball utøves samtidig i Havlimyrhallen.
Allidrett for ungdom-gruppa i full aktivitet. Badminton, innebandy og basketball utøves samtidig i Havlimyrhallen.