Nyheter fra Just IL:

  • Besøk i fra Antidoping Norge
    Onsdag 10.11. hadde Just IL besøk av Siri Bynke i fra Antidoping Norge i forbindelse med at undergruppene i Just IL holder på å sertifisere seg som Rent Idrettslag. Besøket var todelt, først hadde vi ...
  • Foredrag med Antidoping Norge
    For å få tildelt treningstid i Kristiansand kommune sine anlegg (innendørs og utendørs), må idrettslagene i byen være sertifiserte som Rent Idrettslag. Et av kriteriene for å bli sertifisert, er ...
  • BarneidrettFullt på barneidretten for femåringer
    Det er nå fullt på barneidrettspartiet for femåringer (2016-årgangen). Det vil imdlertid være mulig å sette seg opp på venteliste. Påmelding til venteliste gjøres til post@justil.no. Påmeldingen må ...