Tusen takk for at du har tatt på deg et verv i Just Idrettslag! Uten våre frivillige, hadde vi ikke klart å gi et tilbud til våre medlemmer.

For frivillig og/eller tillitsvalgt i idretten, er det noen ting som Idrettsforbundet og særforbundene krever at må være på plass. På denne siden har vi forsøkt å gi en oversikt over disse tingene.

Nyttig lenke: Håndbok for trenere, lagledere og foreldrekontakter i Just IL.

Politiattest

Alle tillitsvalgte, styremedlemmer, trenere, assistenttrenere, lagledere, foreldrekontakter og voksne som ellers har ansvar for barn eller utviklingshemmede i klubbens regi, f.eks. ved reise, skal fremvise gyldig politiattest for den personen i Just IL som er ansvarlig for dette. For tiden er denne oppgaven lagt til kasserer@justil.no. De overnevnte personer har selv ansvaret for å skaffe og fremlegge gyldig politiattest så snart som mulig, etter oppstart av verv. Lederne i undergruppene har ansvar for å følge dette opp.

Hvordan søke om politiattest:

  1. Kontakt kasserer@justil.no for å få en bekreftelse fra Just IL på behov for politiattest. Politiattestansvarlig behøver navn, fødselsnummer og funksjon i idrettslaget (registrert på årstall, f.eks. trener fotball G2015) for å fylle ut bekreftelsen. Søker vil motta bekreftelsen fra Just IL på e-post.
  2. Søk så om politiattest og legg ved bekreftelsen fra Just IL. Søknadsskjemaet finner du her: Politiattest (difi.no), og du må logge deg på søknadsskjemaet ved hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Velg kategori «Barn og ungdom» og formål «Trener for idrettslag» fra nedtrekkslistene. Last opp bekreftelsen på formål, som du har mottatt fra idrettslaget, sammen med søknaden.

    For søkere under 18 år:

    Er du under 18 år må du må legge ved et skjema med underskrift fra din verge eller foresatt, hvor det kommer frem at verge/foresatt er kjent med at du søker politiattest. Skjemaet finner du her: https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/underskriftskjema/underskriftsskjema-foresatte—bokmal.pdf
  3. Vent på svar. (Politiattesten returneres, om du ikke har bedt om noe annet, via digipost.)
  4. Fremvis mottatt politiattest til den ansvarlige for politiattester i klubben (kasserer@justil.no). Etter fremvisning har du selv ansvaret for å oppbevare attesten og du skal kunne fremvise den ved behov.

For mer informasjon om politiattestordningen: Politiattest (idrettsforbundet.no).

Trenerattest

Illustrasjon: Norges Idrettsforbund.

Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener.

Du kan her velge å ta trenerattest fordelt på de tre kategoriene barn (opptil 12 år), ungdom (13-19 år) eller voksen (20+).

Logg inn i med din idrettens ID bruker. Har du ikke Idrettens ID, må klikke på «Opprett ny bruker». Idrettens ID er den samme du logger inn i Min idrett med. Les mer om Idrettens Id her.

Ta trenerattesten her: https://trener.nif.no/
Trenger du hjelp: Brukerveiledning for trenere (idrettsforbundet.no)
Les mer om trenerattesten her: Trenerattest (idrettsforbundet.no)

Fair play-kurs og -kontrakt (for fotballgruppa)

Fotballens Fair play-kurs

Illustrasjon: NFF.

I dette kurset får ledere, spillere og støtteapparat kunnskap om hva Fair play er og hva det betyr for norsk fotball. Ledere, spillere og støtteapparat har en avgjørende rolle for at fotballen skal være et trygt og godt sted for alle.

Ved å fullføre kurset signerer ledere, spillere og støtteapparat under på en Fair play-kontrakt hvor de binder seg til å følge Fair play-reglene og til å være en god ambassadør for sin klubb og hele norsk fotball. Vi oppfordrer også foreldre til å gjennomføre kurset.

Alle ledere, trenere, lagledere og øvrig støtteapparat i fotballgruppa i Just IL skal ta dette kurset og signere fair play-kontrakten som avslutter kurset. Kurset finner du her (krever bruker i MinIdrett/Idrettens ID, se avsnittet om Trenerattesten): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=991.

Les mer om Fair play her: Fair play – Norges Fotballforbund.