For 2022 gjelder følgende satser for medlemskap og treningsavgift i Just IL:

 1. Medlemskap: 300,-
 2. Treningsavgift:
  a) Barn (6 – 12 år) 600,-
  b) Ungdom (13-16 år) 800,-
  c) Junior (16-19 år): 1050,-
  d) Aktiv senior (20+) 1700,-
  e) Aktiv (volleyball/)oldboys/veteran 900,-
  Medlemmer betaler kun en treningsavgift i Just IL, uavhengig av hvor mange idretter/aktiviteter man deltar i.
 3. For medlemmer med verv i Just IL, styreverv, understyreverv, lagroller (trener, lagleder,
  foreldrekontakt og lignende) og (rekrutterings- og krets-)dommere, innkreves det kun
  medlemskap på kr 300,-, selv om de er aktive i idrettslagets idretter.

Meld deg inn i Just IL via denne lenken: Innmeldingsside (nif.no).

Vi minner om følgende angående medlemskap:

§ 3 Medlemmer

(...)

(3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(...)

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)       Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.