For 2021 gjelder følgende satser for medlemskap og treningsavgift i Just IL:

 1. Medlemskap: 300,-
 2. Treningsavgift:
  a) Barn (6 – 12 år) 600,-
  b) Ungdom (13-16 år) 800,-
  c) Junior (16-19 år): 1050,-
  d) Aktiv senior (20+) 1700,-
  e) Aktiv (volleyball/)oldboys/veteran 900,-
  f) Barneidrett: 350,- per halvår, medlemskap inkludert (uforandret)
  Medlemmer betaler kun en treningsavgift i Just IL, uavhengig av hvor mange idretter/aktiviteter man deltar i.
 3. For medlemmer med verv i Just IL, styreverv, understyreverv, lagroller (trener, lagleder,
  foreldrekontakt og lignende) og (rekrutterings- og krets-)dommere, innkreves det kun
  medlemskap på kr 300,-, selv om de er aktive i idrettslagets idretter.