For 2023 gjelder følgende satser for medlemskap og treningsavgift i Just IL:

 1. Medlemskap: 300,-
 2. Treningsavgift:
  a) Barn (6 – 12 år) 600,-
  b) Ungdom (13-16 år) 800,- (Fra og med året man fyller 13.)
  c) Junior (17-19 år)/oldboys/oldgirls/veteran/futsal: 1000,- (Fra og med året man fyller 17.)
  d) Aktiv senior (20+): 2000,- (Fra og med året man fyller 20.)
 3. Medlemmer betaler kun en treningsavgift i Just IL, uavhengig av hvor mange idretter/aktiviteter man deltar i.
 4. For medlemmer med verv i Just IL, styreverv, understyreverv, lagroller (trener, lagleder, foreldrekontakt og lignende) og (rekrutterings- og krets-)dommere, innkreves det kun medlemskap på kr 300,-, selv om de er aktive i idrettslagets idretter.

Alle skal med!

Økonomi skal aldri være en hindring for deltakelse i Just IL. Dette er en av grunnene til at vi, som hovedregel, aldri benytter oss av egenandeler. Deltakelse på cuper, reiser og liknende, skal alltid finansieres gjennom dugnadsarbeid. Vi arbeider også for å holde prisen på medlemskap og treningsavgift så lave som mulig. Dersom det likevel er noen som sliter med å få betalt, har vi egne ordninger for dette i idrettslaget. Ta kontakt med leder (leder@justil.no), kasserer (kasserer@justil.no) eller en annen du stoler på, som kan ta kontakt for deg, som for eksempel en trener, lagleder eller foreldrekontakt, så ordner vi problemet, ved at idrettslaget dekker deler eller hele beløpet som er problematisk. Idrettslaget kan også være behjelpelige, dersom det, av økonomiske årsaker, er vanskelig å skaffe nødvendig treningsutstyr.

Meld deg inn i Just IL via denne lenken: Innmeldingsside (nif.no).

Vi minner om følgende angående medlemskap:

§ 3 Medlemmer

(...)

(3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(...)

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)       Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.