Lov for Just IL oppdatert 11.02.2020

Photo by Mikhail Pavstyuk on Unsplash

I henhold til endring av NIFs lovnorm for idrettslag har vi oppdatert lov for Just IL. Endring av loven som følge av endringer i NIFs lovnorm godkjennes i styret, mens alle andre endringer av Lov for Just IL må vedtas av årsmøte.

Endringen ble vedtatt på styremøte den 11.02.2020.