Just IL e-sportgruppe

Just IL starter opp med e-sport i 2024. Det er lagt ned masse arbeid med å gjøre klart et gamingsrom, men nå ser vi enden av tunnelen, og satser på at vi kommer igang i løpet av januar 2024.

Vi trenger:

Undergruppestyre

Som en undergruppe i Just IL må e-sportgruppa konstituere et undergruppestyre på minimum tre medlemmer. For mer informasjon om undergruppestyrets ansvar og oppgaver, se kapittel "3.5. Undergruppene" i Organisasjonsplan for Just IL. Har du lyst til å være med på å utforme og vidrerutvikle e-sportgruppa vår, er undergruppestyret plassen å delta!

Trenere/instruktører/lagledere

Vi trenger folk som kan ta ansvar som trenere/instruktører. Vi forsøker å få til et samarbeid med e-sportstudiet på UiA, men vil likevel behøve lokale krefter for å kunne holde liv i e-sporttilbudet vårt.

Foreldrevakter

Vi vet enda ikke hvordan treningshverdagen i e-sportgruppa vil bli. Sikkert er det, imidlertid, at vi behøver foreldre som kan være til stede under øktene/treningene. Dette løses enklest med at vi setter opp en vaktplan for de ulike gruppene. Med 10 pc-er/medlemmer per treningsgruppe, vil den enkelte deltakers foresatte få vakt hver tiende uke.

Dersom du kan tenke deg å bidra i e-sportgruppa, ta kontakt på esport@justil.no.