Corona-informasjon:

Foreløpig ingen fotballtreninger!

Selv om kommunen nå har åpnet fotballbanene og Idrettsforbundet har kommet med nye anbefalinger om idrettsaktiviteter, som i teorien åpner opp for fotballaktivitet i regi av klubbene, ønsker ikke fotballgruppa i Just IL at det åpnes opp for treninger i regi av Just IL.

Årsaken til dette er at anbefalingene er såpass krevende å overholde og at ansvaret for smittevernet overføres til idrettslaget og trenerne, noe vi synes er vanskelig å håndtere. Vi avventer retningslinjer fra NFF før vi eventuelt gjør en ny vurdering av situasjonen.

Her er retningslinjene fra idrettsforbundet:

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

- Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.

- Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.

- Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

- Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.

- Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.

- Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

- Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

- Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

males-2358253__340
CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

Fotballforbundets samleside med informasjon om Corona-situasjonen finner du på denne siden.

sport-1013904__340

Fotballforsikringen er så lenge dagens situasjon vedvarer utvidet til å også dekke egentrening. 

Les mer her.

Fotballgruppa er den største undergruppa i Just IL, med ca. 300 medlemmer. På guttesiden har vi lag fra G6-G12, G13, G15, G19, to seniorlag, oldboys (M34) og veteran (M40). På jentesiden har vi litt færre lag, J7, J8, J12, i samarbeid med Tveit IL, og J17, i samarbeid med Hånes IF.

Kvalitetsklubb

Fotballgruppa i Just IL kvalifiserte seg høsten 2016 som Kvalitetsklubb nivå 1, noe vi er veldig stolte av. Fotballgruppa ønsker å gi et fotballtilbud til alle justvikinger og andre som måtte ønske å spille fotball hos oss. Ta kontakt på fotball@justil.no, dersom det er noe du lurer på.

Fotballstyret

Fotballgruppa i Just ledes av et styre bestående av fem medlemmer. I Just IL - fotballgruppa er det barn og unge som er våre viktigste aktører. Derfor ledes fotballgruppa av en representant fra barne- og ungdomsavdelingen, mens en representant fra senioravdelingen innehar nestledervervet.

Styret 2020 består av:
Leder: Bror Skrede (barne- og ungdomsavdelingen)
Nestleder: Juano Jimenez (senioravdelingen)
Styremedlem: Elida Metveit Beisland (ungdomsrepresentant)
Styremedlem: Hege Lundgreen
Styremedlem: Borgar Skrede-Holen (ungdomsrepresentant)

J2009-10-11
Lagbilde fra 60årsjubileumskampen høsten 2019.
Logo_NFF_Kvalitetsklkubb_960
rentil_logo_blaa-rgb5