På denne siden vil dere som er i støtteapparatet rundt ulike lag, for eksempel trenere og lagledere, finne nyttig stoff og lenker.

Interne hjelpemidler

Eksterne hjelpemidler

NFF

 • - Treningsøkta
  Treningsøkta er et fantastisk hjelpemiddel hvor du kan settes sammen egne treningsøkter for laget ditt med øvesler fra et rikt øvelsesbibliotek eller du kan benytte deg av en allerede ferdiglaget økt. Du kan lage egne øvelser, gå gjennom skoleringsplaner for ulike alderstrinn og mye mer. Ta kontakt med fotball@justil.no for å få opprettet profil. Send en e-post med navn, fødselsdato, epostadresse. mobilnummer og funksjon/lag.
 • - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen
 • - tiim
  Dette er NFFs nye portal for fotballtrenere i Norge. Her finner du mye fagstoff, øvelsesbanker og annet verktøy du kan ha nytte av i trenerhverdagen.

Krav/forventninger

Det er en del ting som må på plass. Her er en liten oversikt:

 • - Politiattest
  Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest. Dette betyr at alle som er trener eller lagledere for barne- og ungdomslag må framlegge politiattest. Ta kontakt med kasserer@justil.no for å få en bekreftelse fra idrettslaget som skal vedlegges din søknad.
 • - Trenerattest
  Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Du finner ut hvordan du skaffer deg attesten på denne siden: Trenerattest (idrettsforbundet.no). Gi kasserer@justil.no beskjed når du har fått godkjent din trenerattest, slik at idrettslaget sin oversikt blir oppdatert.
 • - Fair play-kurset
  Alle spillere fra det året de fyller 13 år og alle i støtteapparatet rundt laget, skal ha fullført NFF sitt Fair play-kurs og ha signert på en fair play-kontrakt. Dette gjøres digitalt, les mer her: Fotballens Fair play-kurs - Norges Fotballforbund.
 • - Grasrottrener-kurs
  Alle som er barnefotballtrenere skal minimum ha Grasrottrener del 1-kurs. I ungdomsfotballen er kravet minimum Grasrottrener del 3-kurs. I Just IL ønsker vi at våre trenere skal ha det delkurset som svarer med alderen på spillerne vi trener. I Just IL kjøres disse kursene internt, primært i vinterhalvåret. Det er også mulig å ta disse kursene i en annen klubb/hos en annen arrangør. Her finner du en oversikt over kursene som kjøres i NFF Agder: Kurskalender - Norges Fotballforbund.
  Les mer om Grasrottrenerkursene her: Grasrottrener | tiim.
 • - Fotballederkurs
  Alle som har en rolle i fotballen, bør ha minimum Fotballederkurs-1 (FLK-1). Lagledere og styremedlemmer bør også gå videre på kursstigen. Du kan finne oversikt over oppsatte kurs her: Kurskalender - Norges Fotballforbund.
  Les mer om lederkursene her: Leder - Norges Fotballforbund.

Felles for alle disse kursene er at du må ha en bruker i MinIdrett/Idrettens ID. Her finner du mer informasjon: Idrettens ID (idrettsforbundet.no).