Vi trenger hjelp!

Just IL er basert på frivillig innsats og dugnadsarbeid, vi er altså avhengige av frivillige (foreldre)trenere for å holde i gang aktiviteten i idrettslaget. For å kunne opprettholde oppstartede aktiviteter også utover våren, ber vi derfor nå om litt hjelp.

Barneidrett for tre- og fireåringer (2019 og 2020)

På grunn av jobbsituasjonen måtte vår instruktør trekke seg etter siste trening før jul. Vi er derfor avhengige av at en eller, aller helst, to personer kan ta over ansvaret for denne gruppa. Gruppa har treningstid i gymsalen på Justvik skole hver onsdag 17:00-17:45. For at tilbudet skal videreføres, må vi ha minst en ny instruktør før aktiviteten startes opp igjen over nyttår.

Barneidrett

Barneidrett for femåringer (2018)

Vi har en instruktør på gruppa, men hun trenger hjelp/slipper gjerne flere til. Gruppa har treningstid i gymsalen på Justvik skole tirsdager 17:00-17:45.

Allidrett for 1. – 4. trinn

Vi klarte dessverre ikke å starte opp denne aktiviteten høsten 2023, men har et håp om at noen kan ta ansvaret for allidrett for 1. – 4. trinn våren 2024. Det er tildelt treningstid i gymsalen på Justvik skole hver mandager 18:00-19:00. Det hadde vært supert om to eller flere foresatte kunne ta ansvar for denne aktiviteten.

Felles for alle gruppene

For å være/bli trener/instruktør i Just IL må følgende oppfølges:

  • – Du må være/bli medlem i Just IL (300,- per kalenderår), dette har, blant annet, med forsikring å gjøre.
  • – Du må framlegge politiattest.
  • – Du må framlegge trenerattest (Trenerattest (idrettsforbundet.no)).

Hva kan du forvente av Just IL og hva annet er en bonus?

  • – Du får en trenertøypakke dekket av idrettslaget.
  • – Just IL dekker ønsket kursing.
  • – Du får ta del i et godt miljø, hvor det er lett å få hjelp.
  • – Du blir kjent med nærmiljøet, barn og foreldre.
  • – Gode muligheter for læring og utvikling.

For mer informasjon, kontakt allidrett@justil.no.