Vi behøver deg!

Just IL ønsker å starte opp med barneidrett for (tre- og) fireåringer. Vi har treningstid satt av, men er avhengige av at noen melder seg som trenere/instruktører:

«I Just IL er all aktivitet basert på frivillighet og dugnadsinnsats. For å kunne tilbyd allidrett og barneidrett, er vi avhngige av at foresatte eller andre interesserte stiller opp som instruktører/trenere. Trenere/instruktører må bli medlemmer i Just IL, men mottar en tøypakke for trenere. Just IL dekker også trenerkurs og liknende. Som trener/instruktør i Just IL, må du fremvise politiattest og trenerattest

Allidrett – Just IL

Kan du, eller noen du kjenner, anledning til å ta ansvar for barneidretten for (tre- og) fireåringer, ta kontakt på post@justil.no så snart som mulig!