Utsatt treningsoppstart

I dag har styret i Just IL kommet frem til at vi ikke kan starte opp organisert idrett etter påske. Det tillegges idrettslaget et alt for stort ansvar i forbindelse med gjennomføring og overholdelse av smittevernregler og andre anbefalinger fra myndighetene til at det er gjennomførbart med de ressursene vi har tilgjengelig.

Samtidig vil vi oppfordre alle våre medlemmer til å holde seg i fysisk aktivitet så lenge det gjøres på en måte som ikke skaper unødig smittefare. Voksne og barn må ta ansvar for at alle anbefalinger og forhåndsregler overholdes.

Til slutt vil vi oppfordre alle til å ta vare på hverandre og sine nærmeste og ha en god påske.

Med vennlig hilsen
Vegard Helland
Styreleder Just IL.