Treningsoppstart

Godt nytt år! Vi håper alle har hatt en fin juleferie. Nå er det tilbake til hverdagen, og de fleste lag og grupper som ønsker det, kan nå starte opp med treninger igjen.

Regjeringens retningslinjer fra 13.12.2021 er fortsatt gjeldende:
(Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten – regjeringen.no)

Idrett og organiserte fritidsaktiviteter

  • – Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
  • – Vi anbefaler ikke å gjennomføre aktiviteter som samler barn og unge fra ulike steder, for eksempel kamper, cuper, turneringer eller stevner. (nytt)
  • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen bør holde meteren også ved gjennomføring av fritidsaktiviteter. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)
  • – Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer både ute og innendørs, som kamper og turneringer, og andre organiserte fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper for både barn og voksne. Unntaket er utendørs arrangementer for barn og unge i idretter som ikke krever nærkontakter og som kan utøves med en meters avstand, som for eksempel skirenn, gitt at dette er mulig innenfor arrangementregelverket. (nytt)
  • – Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs, som håndballtreninger og korøvelser.
  • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.
  • – Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.

For barn og unge til og med 10.trinn betyr dette at trening fremover kan gå som normalt. For våre eldre utøvere kan lagene/gruppene starte opp med treninger, men enmetersregelen må overholdes. For voksne må aktiviteten også utføres utendørs med maksimalt 20 personer.

Vi overlater avgjørelsen til de ulike lags og gruppers trenere. Dersom de ønsker å starte opp med aktivitet i samsvar med smitteverntiltakene, kan de nå gjøre det. Dersom noen, av ulike årsaker, ønsker å avvente oppstart, er også det helt i orden.