Super gave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank!

I forbindelse med høstens utdeling, har Just IL blitt tildelt 30 000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank under kategorien «FOR ALLE!».

Just IL vil det kommende året benytte de tildelte midlene til å, i tråd med tildelingskriteriene, dekke medlemskap, treningsavgifter og innkjøp av nødvendig utstyr til medlemmer fra familier som er i en utfordrende økonomisk situasjon. (Les mer under Alle skal med! her: Medlemskap – Just IL.)

Siden 2018

Just IL har søkt om, og fått tildelt, «FOR ALLE!-midler» fra Sparebankstiftelsen SR-Bank siden 2018. Disse midlene har hjulpet oss i Just IL med å motarbeide utenforskap, og sørget for at flere barn og unge har fått muligheten til å delta i organiserte aktiviteter. Vi setter derfor veldig stor pris på tildelingene!

Tusen takk til Sparebankstiftelsen SR-Bank og SpareBank1 SR-Bank!