Resertifisert som Rent Idrettslag

Etter å ha gjennomført de valgte tiltak, senest foredrag med Antidoping Norge 5.12.2023, er nå Just IL og våre fire undergrupper resertifisert som Rent Idrettslag for to nye år.

Som Rent Idrettslag erklærer vi at vi har et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger. Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets holdningsskapende arbeid, lage og gjennomføre en målrettet handlingsplan og jobbe for et sunt og dopingfritt miljø.

Innen neste resertifisering, senest 1.1.2026, skal Just IL og våre undergrupper gjennomføre følgende tiltak:

  • – Gjennomføre foredrag med Antidoping Norge.
  • – Publiser informasjon på nettside/sosiale medier.
  • – Henge opp Rent IL-plakat i lokalene.

.For mer informasjon om Just IL og Rent Idrettslag, se denne siden: RENT IDRETTSLAG – Just IL.