rentil_logo_blaa-rgb5

Just IL har nulltoleranse når det gjelder doping og skal være et Rent Idrettslag. Dette betyr at alle undergrupper skal sertifisere seg som Rent Idrettslag.

Erklæring

Vi erklærer herved at vi som Rent Idrettslag har et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger.

Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets holdningsskapende arbeid, lage og gjennomføre en målrettet handlingsplan og jobbe for et sunt og dopingfritt miljø.

Mer informasjon

Mer informasjon om Rent IL: Forside | Rent idrettslag
Mer informasjon om Antidoping Norge: Forside | Antidoping Norge
Utøverguiden: utøverguiden_LR.pdf (amazonaws.com)