Just IL har nulltoleranse angående doping og skal være et Rent Idrettslag. Dette betyr at alle undergrupper derfor skal sertifisere seg som Rent Idrettslag.

  • Besøk i fra Antidoping Norge

    Onsdag 10.11. hadde Just IL besøk av Siri Bynke i fra Antidoping Norge i forbindelse med at undergruppene i Just IL holder på å sertifisere seg som Rent Idrettslag. Besøket var todelt, først hadde vi en samling med trenere, lagledere, styremedlemmer og foreldrekontakter, hvor vi fikk et foredrag rettet mot denne målgruppa. Vi fikk innblikk

    Les mer


    Informasjon | Rent Idrettslag

Mer informasjon om Rent IL: Forside | Rent idrettslag

Mer informasjon om Antidoping Norge: Forside | Antidoping Norge