Just IL har nulltoleranse når det gjelder doping og skal være et Rent Idrettslag. Alle undergrupper derfor sertifisere seg som Rent Idrettslag.

Vi erklærer herved at vi som Rent Idrettslag har et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger.

Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets holdningsskapende arbeid, lage og gjennomføre en målrettet handlingsplan og jobbe for et sunt og dopingfritt miljø.

Viktige dokumenter:

Viktig lenke:Følg Antidoping Norge på Instagram for nyttig informasjon!

Alle utøvere i Norge må følge NIFs bestemmelser om doping. Disse bestemmelsene bygger på World Anti-Doping Code. Ved internasjonale konkurranser kan internasjonale særforbund ha egne regler.

Just IL ønsker en så rettferdig, ren og forutsigbar idrett som mulig. Vi ønsker også å beskytte våre utøvere mot helseskadelige handlinger. Dette er noen av grunnene til at vi tar avstand fra doping og jobber aktivt for å forhindre at dette skal benyttes av medlemmer i Just IL.

Hva er doping i idretten?

I dagligtale er doping gjerne forstått som medikamenter tatt i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt. Mange vil også forbinde doping med anabole steroider. I idrettssammenheng er definisjonen av doping utvidet.

Følgende utgjør et regelbrudd (artikkel 2 i NIFs antidopingregelverk):

Just IL oppfordrer alle våre utøvere, trenere, lagledere og ledere til å gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver!

2.1 Tilstedeværelse av et forbudt stoff eller dets metabolitter eller markører i utøvers prøve
2.2 Utøvers bruk eller forsøk på bruk av et forbudt stoff eller en forbudt metode
2.3 Utøvers unndragelse, nektelse eller unnlatelse av å underlegge seg prøvetaking
2.4 Utøvers overtredelse av meldeplikten
2.5 Utøvers eller annen persons manipulering eller forsøk på manipulering av enhver del av dopingkontroll
2.6 Utøvers eller utøvers støttepersons besittelse av et forbudt stoff eller en forbudt metode
2.7 Utøvers eller annen persons omsetning eller forsøk på omsetning av ethvert forbudt stoff eller enhver forbudt metode
2.8 Utøvers eller annen persons administrasjon eller forsøk på administrasjon av ethvert forbudt stoff eller enhver forbudt metode til en utøver i konkurranse, eller administrasjon eller forsøk på administrasjon av et forbudt stoff eller en forbudt metode som er forbudt utenfor konkurranse, til en utøver utenfor konkurranse
2.9 Utøvers eller annen persons medvirkning eller forsøk på medvirkning
2.10 Utøvers eller annen persons forbudte forbindelse
2.11 Handlinger begått av en utøver eller annen person for å avskrekke fra eller anvende represalier i tilknytning til rapportering til myndigheterSjekk ut Just-nyheter angående Rent Idrettslag: Rent Idrettslag – Just IL.

Allidrettgruppa, fotballgruppa, håndballgruppa og innebandygruppa er resertifisert per 1.1.2024 og må sørge for at valgte tiltak gjennomføres innen ny resertifisering, senest 1.1.2026.