Råd angående oppstart av trening etter gjennomgått Korona

Lette eller ingen symptomer? Eller feber og redusert allmenntilstand? Rådene for retur til trening er forskjellig, avhengig av hvor syk barnet har vært. Fædrelandsvennen publiserte forrige uke en sak om temaet.

Rådene følger de samme prinsippene for opptrening som etter annen luftveisinfeksjon:

1. Ved ingen eller lette symptomer fra hals eller nese:

  • – Prøv en lett første økt tidligst syv dager etter at symptomene oppsto. Kjør økten på rundt 60–70 prosent av makspuls, som tilsvarer lett jogging. Lengden på økten kan for eksempel være 20 minutter. Har barnet vært veldig lett rammet, kan det sannsynligvis begynne med lett trening allerede et døgn etter at det er helt symptomfri. Er man usikker, kan en lett gåtur være en fin start.
  • – Går treningen fint, kan barnet relativt raskt trappe opp til full trening. Dette kan for eksempel skje i løpet av en uke, slik at det er tilbake i full trening på dag 14 etter at symptomene startet.
  • – Dag 7–14 kan eksempelvis bestå av halvparten av øktene i en vanlig treningsuke. Eventuelt like mange økter, men med lavere intensitet. Hvis barnet vanligvis kjører fire harde økter på en time i løpet av uke, kan dag 7–14 eksempelvis bestå av fire lette økter på 60–70 prosent av makspuls.

2. Ved mer alvorlige tilfeller med feber, redusert allmenntilstand og infeksjon i nedre luftveier:

  • – Barnet bør ha vært symptomfri i 7 dager før det prøver seg på en lett første treningsøkt. Kjør økten på rundt 60–70 prosent av makspuls, som tilsvarer lett jogging. Lengden på økten kan for eksempel være 15 minutter. Barnet kan begynne å gå korte turer når det har vært helt symptomfri i et døgn.
  • – Videre opptrapping bør skje gradvis og over lengre tid. Det bør gå minimum 14 dager fra barnet er symptomfri, til det er i full trening igjen.
  • – Et eksempel på hvordan de 14 dagene med opptrapping kan være: Hvis første lette økt går fint, kan det kjøre to nye økter de neste dagene, med en dag fri mellom øktene. Etter tre økter kan intensiteten økes med 20 prosent, eller lengden på økten økes med fem minutter. Føles det greit, kan barnet gjennomføre tre nye økter på dette nivået, før det trapper videre opp. Føles det tungt og barnet ikke har restituert til neste dag, vent med å øke i intensitet og mengde til kroppen føles bedre.
  • – Hvor lang tid opptrapping tar, avhenger av hvor syk barnet har vært. Har det bare hatt lett feber én dag eller to, kan det kanskje følge samme progresjon som gruppen over («Ved ingen eller lette symptomer»). Har barnet hatt mer feber, over mange dager, tar det lengre tid. Det er ikke uvanlig at enkelte må bruke fem–seks uker før de er tilbake i full trening.

Les hele saken hos Fædrelandsvennen (+): Fredrik Kvamsøe (13) skal endelig spille kamp igjen. Les idrettslegens råd til barn som skal trene etter å ha hatt korona. – fvn.no