Oppstart barneidrett for femåringer

Barneidrett

Vi har nå fått trenere/instruktører, og vil starte opp et barneidrettstilbud for femåringer, altså 2016-årgangen.

Det vil bli barneidrett annenhver tirsdag 17:15-18:00 i gymsalen på Justvik skole.

Oppstart vil bli i uka etter skolens høstferie, altså i uke 41.

Påmelding gjøres til post@justil.no. Påmeldingen må inneholde navn og fødselsdato på barnet, og navn, adresse, telefonnummer og epostadresse til en foresatt.

Begrenset antall plasser!

Dersom noen kan tenke seg å være trenere/instruktører for 2017-kullet, kan vi starte opp med et tilbud til dem også. Send i så fall en epost til leder@justil.no.