Oppstart barneidrett for femåringer (2017)

Det er med stor glede vi kan informere om at vi nå har fått instruktører til barneidrett for femåringer, og derfor kan starte opp med tilbudet uka etter skolens høstferie!

Tirsdag 11.10. starter vi opp med barneidrett for femåringer. Treningen finner sted i gymsalen på Justvik skole hver tirsdag 17:00 – 17:45, bortsett fra i skolens ferier.

Spond

I Just IL benytter vi appen Spond til å kalle inn til treninger, samlinger og liknende. Følg denne linken og registrer deg i Allidretten i Just IL sin Spondgruppe: Spond. Det er viktig at dere registrerer fødselsdato for det aktuelle barnet, slik at det blir plassert i riktig Spond-undergruppe. Er det søsken som ønsker å delta, må det opprettes Spond-profil for hvert barn.

På grunn av gymsalens størrelse og utforming, setter vi et tak på 30 deltakere/barn per trening, flere kan det bli vanskelig å håndtere samtidig i lokalet. Vi åpner imidlertid opp for flere medlemmer i gruppa, siden vi erfaringsmessig vet at det alltid er noen barn/medlemmer som er fraværende. Invitasjonen til ukas trening/aktivitet går ut noen dager i forveien. Da er det «første mann til mølla»-prinsippet som gjelder. Det er imidlertid mulig å sette seg opp på venteliste, og man vil få tilbud om en plass, dersom noen av de påmeldte skulle være forhindret i å delta, og derfor gir opp sin plass.

Krav til deltakelse

Det eneste krav til deltakelse vi stiller, er at barnet må være medlem av Just IL (300,- per kalenderår). Vi stiller krav til medlemskap for at barnet skal være forsikret når det deltar på vår aktivitet. Du kan melde deg og/eller ditt barn inn i Just IL her: Innmeldingsside (nif.no).

Du kan også melde deg på barneidretten for femåringer ved å sende en e-post til post@justil.no. E-posten må inneholde aktivitet/gruppe barnet ønskes meldt på, fødselsdato og adresse til barnet, i tillegg til navn, e-postadresse og telefonnummer til foresatt(e).

Uansett hvilken måte man velger for å melde seg inn i Just IL, må man registrere barnet i Spond.