Oppstart Allidrett

Etter å ha ligget brakk noen år, er vi svært fornøyde med at vi igjen kan invitere til Allidrett for barn. I første omgang starter vi opp en Allidrettsgruppe for barn i 1. – 4. trinn, men vi håper at vi på sikt, også kan gi et tilbud til barn i 5. – 7.trinn.

Allidretten vil finne sted i gymsalen på Justvik skole hver mandag 18:00-19:00, med oppstart mandag 5.9.2022.

Hva er Allidrett?

På hjemmesiden til Norges idrettsforbund står det følgende:

Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på løkka, på snø, på is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.

Allidrett for barn (idrettsforbundet.no)

Hvordan kan man bli med på Allidretten?

  • – For det første må man være i målaldersgruppen, altså gå i 1. – 4. klasse.
  • – For det andre må man være, eller bli, medlem i Just IL. Medlemskapet i Just IL koster 300,- per kalenderår. Meld deg eller ditt barn inn i Just IL her: Innmeldingsside (nif.no).
  • – For det tredje: Registrer deg/ditt barn i Spond. Just IL benytter appen Spond for innkalling til trening, samlinger og liknende. Følg denne linken og registrer deg/ditt barn i Allidretten i Just IL sin Spondgruppe: Spond.

Du kan også melde ditt barn på Allidretten ved å sende en e-post til post@justil.no. E-posten må inneholde aktivitet/gruppe barnet ønskes meldt på, fødselsdato og adresse til barnet, i tillegg til navn, e-postadresse og telefonnummer til foresatt(e).