Oppstart Allidrett – barneidrett

Barneidrett

Kommende uke starter vi opp med Allidrett for førskolebarn igjen. Vi har to grupper, barneidrett for tre- og fireåringer (barn født i 2019 og 2020) og barneidrett for femåringer (barn født i 2018).

  • – Barneidrett for tre- og fireåringer finner sted i gymsalen på Justvik skole onsdager 17:00-17:45, og har oppstart 11.10.2023.
  • – Barneidrett for femåringer finner sted i gymsalen på Justvik skole tirsdager 17:00-17:45, og har oppstart 10.10.2023.

Begge parti vil fortsette gjennom vinteren og avslutte sesongen innen 17.5.2024. Eneste krav til deltakelse er medlemskap i Just IL, 300,- per kalenderår. Vi har satt en grense for påmeldinger til 30 per gruppe. Det sendes ut innkallinger til treninger hver uke, det tilbys 20 plasser, som tildeles etter «førstemann til mølla-prinsippet».

Basert på tidligere erfaringer, er det alltid en del av gruppas medlemmer som ikke har anledning til å delta på aktiviteten hver uke, grunnet sykdom, andre planer og liknende, derfor åpner vi for påmelding av 30 barn, selv om det «kun» er 20 plasser per trening.

Påmelding

For å melde på ditt barn til barneidretten, må du gjøre to ting:

  • 1. Send en epost til post@justil.no med følgende informasjon:
    • – Navn og barnets fødselsdato,
    • – Navn, adresse, epostadresse og mobilnummer til en foresatt.
  • Merk eposten: Påmelding barneidrett og aktuell gruppe.
  • 2. Meld ditt barn inn i Just IL via følgende lenke: https://medlemskap.nif.no/23791. Meld barnet inn i undergruppe Allidrett.

Når begge disse stegene er gjort, vil du få en bekreftelsesepost om at barnet ditt er påmeldt og at det er lagt inn i aktuell Spondgruppe.

Merk at barnet ikke er påmeldt før begge steg er gjennomført og du har fått en bekreftelsesepost.