Ønsker du å delta/ha stand på julemarkedet 2.12.?


– Vi fyller opp med stands inne på bydelshuset. Hver stand får et bord til disposisjon. Vi ønsker salg av hjemmelaget, strikk, lys, honning, kranser osv., osv.

Vi åpner også opp for salg av brukt, men ønsker da at det begrenses til ting man tenker kan gis bort i gave, julepynt, penklær o.l.

For påmelding og/eller mer informasjon, kontakt marie.greivstad@gmail.com.