Følgende priser ble vedtatt på årsmøtet 13.03.2019. Giroer sendes ut på grunnlag av lag- og deltakerlister.

Medlemskap:

Medlemskap i Just IL koster 300,- per år (fra og med 2017). Denne må alle betale for å være medlemmer av Just IL.

Treningsavgift:

Alle våre lagidretter; innebandy, håndball og fotball, har den samme treningsavgiften innen de ulike aldersgruppene. Treningsavgiften kommer i tillegg til medlemskapet.

  • Barn 6 til 12 år kr 600,-
  • Fra 13 - 16 år kr 800,-
  • Junior 17 - 19 år kr 1000,-
  • Aktiv senior (20+) kr 1700,-
  • Volleyball, Oldboys og veteran kr 900,-

 

Man betaler kun en treningsavgift per medlem, uansett hvor mange aktiviteter vedkommende er med på.

Barneidretten (fire- og femåringer) koster 350 kr pr. halvår (inkludert medlemskap).

Vi tilbyr en del mosjonsaktiviteter, disse og deltakelse på idrettskolen (seks til tolv år) krever kun medlemskap i klubben, 300,- per år.

Vi har også familie-/husstandskontingent på kr 2200,- for de som ønsker det. (Hvert medlem må registreres enkltvis.) Ta kontakt med vår kasserer på kasserer@justil.no, så ordnes det med giro.

Foreldre kan ikke stemme på barns medlemsskap, men må ha eget medlemsskap for å kunne stemme ved Årsmøter. Barn under 15 år kan ikke stemme ved Årsmøter.