Nye nasjonale smittevernstiltak

Som de fleste sikkert har fått med seg, innfører Regjeringen nye nasjonale smittevernstiltak som trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker, men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

For oss i Just IL vil ikke disse smittevernstiltakene endre så mye, organiserte idrettstilbud er langt på vei skjermet.

«– Organiserte kultur- og idrettstilbud er viktig for barn og unge. Det har også stor verdi for voksne. Selv om smitteutviklingen krever at vi reduserer gruppestørrelsene for voksne over 20 år, innfører vi ikke 1-meterskrav der det ikke er mulig å gjennomføre aktiviteten med avstand. Vi gir heller ikke anbefaling om gruppestørrelse for barn og unge under 20 år når de trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter. De kan fortsatt trene sammen som de har gjort, påpeker Kjerkol.» (Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen – regjeringen.no)

TheDigitalArtist – https://pixabay.com/users/thedigitalartist-202249/

Just IL vil først og fremst blir berørt når det gjelder arrangementer, i og med at det blir innført en begrensning på maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser, noe som vil gjelde i Havlimyrhallen. Det må også utpekes en ansvarlig arrangør, som har ansvar for å ha oversikt over hvem som er tilstede og at gjennomføringen av arrangementet er smittevernfaglig forsvarlig.

For våre aktiviteter for voksne over 20 år, anbefales det en gruppestørrelse på inntil 20 personer og at deltakerne holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten.

Vi benytter imidlertid anledningen til å oppfordre alle til å følge tommelfingerregelen: Er du syk eller har symptomer, holder du deg hjemme!

Idrettspresidenten oppfordrer!

Idrettspresidenten kommer nå med en sterk oppfordring til hele idrettsbevegelsen om å fortsette å opptre ansvarlig og følge alle gjeldende smittevernstiltak.

– Bruk munnbind, hold avstand og pass på at antallsbegrensningene overholdes. Og viktigst: Hold dere hjemme hvis dere er syke eller har symptomer, sier Kjøll. (Nye korona-tiltak påvirker både idrettsarrangementer og idrettsaktivitet for voksne (idrettsforbundet.no))

Retningslinjer fra de ulike særforbundene

Her er særforbundenes retningslinjer, det forventes at de ulike undergruppene følger sin idrett sine retningslinjer.

Det viktigste fellestrekket er, at ved innendørsarrangement, at utøverne også teller med blant de 50 som er tillat å være tilstede.

Tiltakene som berører den organiserte idretten

(Vi har uthevet de tiltakene som i første omgang vil berøre aktiviteten i Just IL.)

Regjeringens anbefalinger om tiltak med betydning for utøvelse av idrettsaktivitet:

  • – Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
  • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
  • – Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
  • – Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Forskriftsfestede tiltak med betydning for idrettsarrangementer:

  • – 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer innendørs med faste tilviste sitteplasser.
  • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer innendørs uten faste tilviste sitteplasser.
  • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • – På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.