Koronavirus

CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

OPPDATERT kl 17:25: All aktivitet i idrettslaget avlyses inntil videre. Dette på bakgrunn av nye retningslinjer gitt av kommuneoverlegen i Kristiansand i dag. Nærmere informasjon om årsmøtet kommer så snart som mulig.

Vi oppfordrer alle til å bruke vårt fantastiske nærområde til å holde seg i aktivitet. Det bugner av fine turstier og løyper man kan ta seg en forfriskende gå- eller løpetur i.

Vi viser til følgende smitteverntiltak fra FHI og oppfordrer alle til å følge disse, spesielt før, under og etter trening. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/#hvordan-forebygge-smitte

Ved mistanke om smitte er det viktig at klubben blir informert slik at vi kan gjøre de nødvendige tiltak for medlemmer du har vært i kontakt med. Alle medlemmer som har vært i områder med utbredt spredning av koronaviruset bes holde seg borte fra trening og andre folkesamlinger.

Vi vurderer fortløpende informasjon fra FHI og kommunen vedrørende smittefaren.