Just IL e-sportgruppe inviterer til infomøte/åpent hus

Litt kort varsel, det kan vi innrømme, men møtet finner sted på Justvik bydelshus torsdag 15.2.2024 klokka 17:30 –20:00. Det vil først bli gitt informasjon i fellesområdene i andre etasje om hvordan e-sportgruppa i Just IL er tenkt å fungere, hvordan man kan bli medlem, hvordan treningene blir lagt opp, hvor mange treninger det blir i uka, hva Just IL behøver hjelp til for å få til å gjennomføre dette tilbudet osv.

Etterpå vil det også bli mulig å få se og prøve gamingrommet vårt for potensielle utøvere.

Videre plan er å starte opp med faste treninger uka etter vinterferien. For å registrere barn/medlem med foresatt i Spondgruppa vår, følg denne lenka: https://group.spond.com/VLUOQ.