Idrettsrådet inviterer til idrettpolitisk debatt!

«Til klubber og medlemmer

Det nærmer seg valg. Et valg hvor vi skal velge inn partier og politikere som skal bestemme hvordan kommunen vil satse for å skape en god kommune for innbyggerne de neste fire årene. Det er vi som velger inn politikerne og sånn sett er ansvarlig for hvordan utviklingen blir.

Møt frem på politikerdebatten og hør hvilke partier og politikere som vil bruke idrett og fysisk aktivitet som verktøy for å skape en bedre kommune! Det er dessverre ingen angrefrist etter valget, så sørg for å ha best mulig informasjon om partiene før valget.»

Når: Mandag 28. august kl 16:00
Hvor: Caledonien Hall
Ingen påmelding.