Fullt på barneidretten for femåringer

Barneidrett

Det er nå fullt på barneidrettspartiet for femåringer (2016-årgangen). Det vil imdlertid være mulig å sette seg opp på venteliste.

Påmelding til venteliste gjøres til post@justil.no. Påmeldingen må inneholde navn og fødselsdato på barnet, og navn, adresse, telefonnummer og epostadresse til en foresatt.

Dersom noen kan tenke seg å være trenere/instruktører for 2017-kullet, kan vi starte opp med et tilbud til dem også. Send i så fall en epost til leder@justil.no.