Barnefotball

I løpet av en sesong, skal alle spillerne i barnefotballen ha tilnærmet lik spilletid. Etterhvert finner spillerne sine possisjoner på banen, og antall spillere man har i de ulike possisjonen vil også variere og dermed påvirke spilletid. Har laget kun en keeper vil denne, naturlig nok, få mere spilletid enn spillere i possisjoner hvor "konkurransen" er hardere. Etter hvert skal spillerne selv få innflytelse over hvilke posisjon de skal spille i, men valgene de tar, kan, på populære possisjoner, gå ut over spilletiden de får.

Ungdomsfotball

I ungdomsfotballen skal alle spillere få "så mye spilletid som mulig". Dersom det skilles på spilletid, skal dette kun baseres på treningsfremmøte og treningsinnsats, aldri på ferdighet. I ungdomsfotballen bør alle minimum få spilletid tilsvarende en omgang, dersom de er i kamptropp.

Hospiterende spillere i kamptropp har ikke de samme "kravene". De får "sin spilletid" på eget lag, og er med som hospitanter for å lære. Er de i kamptropp, skal de selvfølgelig ha spilletid, men ikke nødvendigvis like mye som spillerne som hører til det aktuelle laget.

I barne- og ungdomsfotballen er det kanskje spillere som ikke ønsker like mye spilletid som de andre på laget. Dette skal det selvfølgelig tas hensyn til. Ingen skal tvinges til å spille mer enn de ønsker.

Seniorfotball

I seniorfotballen tas det ut kamptropper som sikrer at alle spillere i tropp får minimum 30 minutter på banen. Hospitanter kan ikke nødvendigvis forvente like mye spilletid. Uttak til kamptropp skal baseres på treningsframmøte og innsats på trening, aldri kun på ferdigheter og "gamle bragder".