Seniorfotballen i Just IL skal, langt på vi, drives som resten av fotballgruppa. Laget/-ene skal være for alle som ønsker å delta, det stilles ingen krav til ferdigheter. Kriterier for uttak til kamptropp skal være treningsoppmøte og treningsinnsats, ingen skal ha "klippekort" på grunn av ferdigheter.

Alle som ønsker å spille fotball er velkomne til seniorlagene i Just IL. Men vårt fokus er unge spillere oppfostret i egen klubb. De skal alltid prioriteres og gis muligheter og utfordringer!

Vi ønsker å ha minimum to seniorlag på herresiden, da helst i forskjellige divisjoner, slik at vi kan gi et differensiert tilbud til våre spillere, at de som ønsker å "satse" kan få utfordringer i 5. (eventuelt 4.) divisjon, mens de som ønske å spille for gøy, kan delta på 6.divisjonslaget.

Seniorlagene bør ha en fellestrening i uka, i tillegg til at de ulike troppene har en egentrening hver i uka. Dersom det lar seg gjøre, bør det også tilbys en felles økt med styrketrening/basistrening gjennom vintersesongen.

På sikt ønsker vi også å få etablert et seniorlag på damesiden, men må, inntil videre, konsentrere oss om å etablere et jentemiljø i idrettslaget.

Oldboys/veteran/trimgruppe

I Just IL ønsker vi å ha et sportslig tilbud til alle aldersgrupper. Dersom det er interesse for det,vil vi derfor organisere oldboys- eller veteranlag. Vi skal også være behjelpelige med å starte opp trim-/lavterskeltilbud i nærmiljøet.