Når det gjelder retningslinjer for aktivitet på felt og i kamp, lener vi oss på det solide fundamentet som NFF presenterer og viser kun videre til retningslinjer NFF har utarbeidet for de ulike alderstrinn. I tillegg henviser vi også til øvelser tilpasset de ulike aldersgruppene.

I det følgende vil dere derfor finne:

  • - Retningslinjer 6-7 år med øvelser og læringsmomenter (punkt 2.1.a og 2.1.b)
  • - Retningslinjer 8-9 år med øvelser og læringsmomenter (punkt 2.2.a og 2.2.b)
  • - Retningslinjer 10-11 år og Retningslinjer 12 år med øvelser og  læringsmomenter (punkt 2.3.a, 2.3.b og 2.3.c)
  • - Retningslinjer 13-16 år og Retningslinjer 17-19 år med øvelsesbank 13-19 år (punkt 2.4.a, 2.4.b og 2.4.c)