Får å nå målet om mest mulig jevnbyrdighet i spillet i barnefotballen, skal lag fra Just IL meldes på i rett nivå i seriespill og cuper/turneringer. Vi ønsker oss flest mulige jevnbyrdige kamper, og melder oss derfor heller på i et for høyt nivå, enn i et for lavt. Det viktigste er ikke å vinne for enhver pris, men å ha det gøy og å utvikle oss i sammen. Lag og trenere i Just IL skal være mestringsorienterte, ikke resultatorienterte!

Å velge rett nivå er ofte avgjørende for jevnbyrdighet i kampen, som er det vi ønsker. Erfaring fra tidligere sesonger må være det viktigste kriteriet ved påmelding til seriespill og cuper hvor det er nivådelte klasser. Dersom laget vant nesten alle kampene forrige sesong, er det naturlig å melde laget på det høyeste nivået. Har fjorårets resultater gitt en god blanding av både seiere, uavgjort og tap, er et nivå på midten det nivået dere sannsynligvis bør delta på. Ga fjorårets resultater flest tap, gir det laveste nivået de beste forutsetningene for jevne og gode kamper. Andre kriterier for nivåvalg for det enkelte årstrinn kan være:

  • - Hvor lenge årstrinnet har spilt fotball
  • - Summen av aktivitetsnivå blant spillerne (egen aktivitet, allsidig aktivitet etc.)
  • - Summen av aktivitetsnivå i årstrinnet/på tvers av årstrinn
  • - Å velge rett nivå på motstander er av avgjørende betydning for at vi får gode serieoppsett.

Det er de enkelte trenere, i samarbeid med Sportslig utvalg og påmeldingsansvarlig, som vurderer hvilket nivå det aktuelle laget skal medles på. Vi skal aldri melde på lag på et nivå vi vet at laget vil få det for enkelt. Vi skal være opptatt av utvikling og mestring, aldri av resultat, når det gjelder valg av nivå.

Jevnbyrdighet i kamp

Vi ønsker at våre lag skal spille så jevne kamper som mulig, slik at våre spillere opplever mestring og utfordringer, og dermed kan utvikle seg.

Jevnbyrdighet i kamp kan vi oppnå på mange ulike måter, NFF foreslår denne oppskriften (sportsplan.pdf (fotball.no)), men her er det flere måter å oppnå dette på:

"Trenerne leder en fotballkamp der fair play, trivsel og utvikling er hovedmålet! Våre spillere og motstanderlagets spillere skal gjennom en passe dose trygghet og utfordringer oppleve mestring ute på banen. Jevne, tette kamper er resepten for dette. Vi og motstanderlagets trenere må sammen erkjenne at dette er viktig for utvikling og derfor vektlegge at:

  • - Begge lag presser lavt i forsvar slik at angrepslaget får kontroll over starten på angrepet
  • - Vi bruker hodet og justerer litt på laget ut fra stillingen i kampen
  • - Leder et lag med flere mål, lar vi:

• Spilleren som trives som back uten spill i ryggen, utfordres som sentral midtbane.
• Den venstrebeinte spilleren flytte over på høyresiden.
• Midtstopperen spille spiss, og spissen spille midtstopper.

  • - Ligger vi under, lar vi:

• Våre beste spillere utfordre motstanderlagets beste spillere.
• De andre spillerne helst spille i trygge roller."