I fotballgruppa legges det opp til at de ulike alderstrinnene skal ha minst en fellestrening med ett annet alderstrinn i uka.

I tillegg kjører vi, så langt ressursene strekker til, flere ekstratilbud. Ingen av ekstratilbudene medfører ekstra kostnader for medlemmene, de er alle inkludert i treningsaviften.

Fotballørdager

Gjennom sommerhalvåret kjører Just IL to lørdagstilbud, fotballørdag for sju til ti år og fotballørdag for elleve til fjorten år. Fokus på disse treningene er primært individuell ferdighetsutvikling, men det legges også inn noe tid til spill. Intensjonen er at seniorspillere skal hjelpe til på fotballørdagene.

"Søndagsakademi"

Det meste av året kjøres det "søndagsakademi", hvor fokus er kampsituasjonen. Tilbudet gis til tolv - fjortenåringer, i tillegg til at de elleveåringene som er klare for det, inviteres med som hospitanter. (Her er det trenerne for elleveåringene som vurdere hvilke av spillerne på laget som er klare for dette tilbudet.) Etter oppvarming, er det kamp som gjelder for hele økta, og hovedfokus er på spillestil, å utsettes for og så utføre valg, og spillforståelse.

Keepertreninger

Dersom det er nok interesse, vil vi forsøke å få arrangert egne keeperøkter i forbindelse med fellestreninger (som fotballørdagsarrangementene). Det er også aktuelt å arrangere egne "keeperskoler", som typisk vil strekke seg over en helg, i vinterhalvåret.

Det avholdes også en egen keepertrening søndager før "søndagsakademiet", hvor keepere i aldersgruppen 10-14 (7er, 9er og 11er) inviteres.

For å gi våre keepere et så godt tilbud som mulig, vil vi også tilby våre keepere å delta på ulike keeperskoler, f.eks. IK Starts keeperskole, som arrangeres til ulike tidspunkt gjennom året.

Futsal

I vinterhalvåret ønsker vi å delta i de futsalserien som tilbys av krets og region. Futsal er et fint alternativ for å holde aktiviteten i gang gjennom vinterhalvåret, er bra for utvikling av individuell teknikk og behøver ikke alt for mange spillere til å kunne stille "rene årsklasselag". I tillegg sikrer futsal oss innendørs treningstid.

Les mer om futsal i Just IL på denne siden.

Skadeforebyggende- og basistreninger

I vintermånedene, november til februar, kjører vi en ukentlig fellestrening med skadeforebyggende øvelser og øvesler som styrker basisferdigheter som styrke, kondisjon og smidighet. Tilbudet gis til aldersgruppen elleve til femten år, aldersgruppen som er på vei inn i, eller som er midt i, puberteten, og som enda ikke er modne nok til å ta ansvar for egentreninger innenfor de ulike områdene.

På sikt ønsker vi å tilby slike treninger gjennom hele året, kanskje gjennom at vi får etablert et område med utendørs treningsapparater ved Justvikbanen.

Treningsleir

Hver vår siden 2018 har vi, med unntak av koronaårene 2020 og 2021, dratt på treningsleir med våre ungdomsspillere og eldste barnespillere. Fra og med året de fyller 11, altså G og J11-lagene, og eldre, får lagene tilbud om å være med. Tilbudet er først og fremst et sosialt- og klubbyggende tiltak, men det er treningsøktene som styrer dagsplanen. Treningsleirene er lagt til Hove Leirsenter og Traumas fotballbane der.