Illustrasjon: NFF.

Fotballen i Just IL skal drives etter NFF sin breddefotballformel: Trygghet vs. utfordringer + Mestring = Trivsel og utvikling. Just IL skal gi alle barnefotballspillere utfordringer på sitt eget nivå, men også gi dem utfordringer ved differensiering og ved å la dem få hospitere hos eldre lag/spillere med høyere ferdigheter. Treningene i Just ILs barnefotball skal strebe etter å være differensierte etter følgende formel: 1/3 av tiden skal spilleren trene sammen med spillere med bedre ferdigheter, 1/3 av treningstiden skal utføres sammen med spillere på samme nivå og 1/3 av tiden skal spilleren trene sammen med spillere på lavere nivå.

For å nå disse målene, er vi avhengige av større treningsgrupper, at flere lag/årganger trener sammen. Vi har noen fellestreninger i regi av fotballgruppa (fotballørdager, "søndagsakademi"), men er avhengige av at lag/årganger også går sammen om fellestreninger.