Fotballgruppa i Just IL har fokus på dommere og ønsker å skape et godt dommermiljø i idrettslaget. Vi ønsker å ha kvalifiserte dommere til å dømme alle Just IL sine hjemmekamper og fokuserer derfor på å få utdannet dommere på alle nivå.

Dommermiljøet i Just IL har de siste årene levert en rekke gode dommere, mange av disse har markert seg i NFF Agder sine kåringer, noe vi er svært stolte av. Vi har som mål å fortsette den gode dommerrekrutteringen i Just IL!

Klubbdommere

NFFs klubbdommerdrakt. Foto: NFF.

Alle spillere tilbys klubbdommerkurs det året de fyller 12 år. Etter endt kurs vil de få tilbud om å dømme barnefotballkamper, 3er-, 5er- og 7er-kamper opp til og med 11 år. Etter å ha dømt 5er- og 7er-kamper en sesong eller to, kan man ta påbyggingskurs i 9er-fotball og få dømme 12 årsklassen også.

Som hovedregel lar vi tolvåringene dømme 3er-kamper, mens de fra tretten år får dømme 5er- og 7er- fotball også. Vi ønsker å benytte fjortenåringer til å dømme 9er-kampene i tolvårsklassen.

Rekrutteringsdommere

Fra og med det året klubbdommerne fyller 15 år, oppmuntres de til å utdanne seg til rekruttdommere. Fotballgruppa i Just IL dekker utdanningskostnader og sørger for tilstrekkelig utstyr til dommerne.

Fotballgruppa legger til rette for regelmessige dommersamlinger, og legger også til rette for å integrere alle dommerne i gruppa.

Kretsdommere

Dommerpyramiden. Foto: NFF.

Just IL legger til rette for utvikling opp mot autorisering som kretsdommer til de som ønsker det.  Klubben har en dommeransvarlig som sørger for å følge opp og veileder rekrutter som ønsker det. Klubben tilbyr dommere som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen. Just IL sørger for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillere og dekker dommernes utstyr gjennom klubbens utstyrsavtale.

Dommeransvarlig

Dommeransvarlig skal å ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens dommere, styre, lagledere/trenere og fotballkretsen. Sammen med styret har man hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag. Dommeransvarlig skal tilby dommerkurs til dem som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper. Dommere med ambisjoner og talent skal videreutvikles i nært samarbeid med kretsen.

Målsetning med dommeransvarlig er å gi støtte og heve kompetansen til klubbens dommere i forhold til det sportslige, og ivareta og implementere verdiene til klubben gjennom fokus på Fair Play. "Flest mulig – lengst mulig – best mulig", utgjør også verdigrunnlaget for dommergruppa i Just IL.