Cuper og turneringer er viktige virkemiddel i fotballgruppa sitt arbeid. For det første er det en fin mulighet til å gi spillerne mer spilletid. De er også fine virkemiddel når det gjelder hospitering og differensiering, både ved at spesielt fotballmodne og engasjerte spillere kan hospitere med årsklassen over, men også ved at lag kan meldes på i årsklassen over. Sist, men ikke minst, er cuper og turneringer viktige sosialt og for lag- og idrettslagbygging.

Alle lag får dekket påmeldingsavgifter til to lokale cuper/turneringer i året. I tillegg ønsker fotballgruppa i Just IL å innføre tre «merkesteiner» i barne-/ungdomsfotballøpet i Just IL:

  • - G/J 11 skal (kunne) delta på en cup utenfor egen region som innebærer overnatting, eksempelvis i Telemark eller Rogaland.
  • - G/J 13 skal (kunne) ha som mål å delta på en stor nasjonal cup. Dersom foreldre- og trenergruppa ønsker det, kan det også legges opp til å reise til Danmark.
  • - G/J 14/15 skal (kunne) delta på en større cup/turnering i Skandinavia/Europa.

Lagene må selv, i tiden fram mot deltakelse på disse cupene, sørge for å samle inn midler til å dekke utgiftene til disse større cupene gjennom dugnader, kioskvakter o.l. I Just IL er det ikke anledning til å bruke egenandeler på slike type arrangementer, dette for å forhindre at barn og unge faller utenfor på grunn av familiens økonomiske situasjon.

Fotballgruppa i Just IL mener at det er viktig for lag og spillere å ha noe å se og jobbe fram mot, og at slike «faste» aktiviteter vil være nyttige verktøy i lagbyggingsprosessen.

Fotballgruppa følger NFFs retningslinjer for deltagelse på cuper og turneringer i inn- og utland.
(Bestemmelser om reise til konkurranser - Norges Fotballforbund)