Sportslig utvalg er utnevnt av fotballstyret og skal ha det operative ansvaret for den sportslige aktiviteten i fotballgruppa. Utvalget rapporterer til fotballstyret.

Dommeransvarlig og trenerveileder(e) har automatisk plass i utvalget.

Sportslig utvalg:

  • - Eirik Moen Eskedal (sportslig leder): sportslig_leder_fotball@justil.no
  • - Kai Rune Karlsen (dommeransvarlig)
  • - Arne Christian Ringsbu (trenerveileder - ungdomslagstrener)
  • - Bror Skrede (trenerveileder - barnelagstrenere)
  • - Elke Udelhoven (fagansvarlig skadeforebygging/restitusjon)