Sportslig utvalg er utnevnt av fotballstyret og skal ha det operative ansvaret for den sportslige aktiviteten i fotballgruppa. Utvalget rapporterer til fotballstyret.

Dommeransvarlig og trenerveileder(e) har automatisk plass i utvalget.

Sportslig utvalg 2020:

  • Arne Christian Ringsbu (leder)
  • Kai Rune Karlsen (dommeransvarlig)
  • Bror Skrede (trenerveileder)
  • Elke Udelhoven (fagansvarlig skadeforebygging/restitusjon)