Vi ser frem til å møte dere til seriekamp på Justvikbanen. Fint om du kan informerer deres spillere, trenere og foreldre om de retningslinjer som gjelder ved kampavvikling på Justvikbanen.

I forbindelse med kamper er det tillatt totalt 200 personer på anlegget. Ofte vil flere kamper skje samtidig på banen, og vi ber derfor dere om å begrense antall tilskuere til det nødvendige (f.eks. sjåfører).

Alle som er tilstede må avgi navn og telefonnummer til kampvert/lagleder, Just IL har kampvert i gul kampvertvest på anlegget. Listen skal spares på i 10 dager i tilfelle behov for smittesporing. Fint om dere lager klar en liste til oss over deres fremmøtte.

Trenere, innbyttere og sjåfører/publikum skal oppholde seg innenfor sine soner under hele kampen, hvor publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden. Nye lag skal ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.

Ellers gjelder, som for øvrig, generelle smittvernshensyn og avstandsregler.

Velkommen skal dere være!

26230654_10156247249000809_5128302530017290004_n