Som Kvalitetsklubb er fotballgruppa i just IL bevisst vårt verdiarbeid og samfunnsansvar. Vi forsøker å være en viktig aktør i lokalsamfunnet og samarbeider med Justvik fritidsklubb og Justvik kirke om å arrangere bydelskafé en gang i måneden i vinterhalvåret. Bydelskafé arrangerer vi får å skape en møteplass i nærmiljøet.

Vi er også opptatt av utenforskap, og har ordninger og retningslinjer som skal sørge for at ingen skal bli holdt utenfor basert på ferdighetsnivå, fysiske forutsetninger og funksjonsevne, økonomisk eller sosial bakgrunn, kjønn, hudfarge, alder, religion, seksuell orientering eller ambisjoner. ALLE skal MED!

Som Kvalitetsklubb skal, i tillegg, fotballgruppa i Just IL også jobbe årlig med et av temaene som inngår i hva NFF har definert som Trygge Rammer, som er følgende:

  • - Eat Move Sleep
  • - Seksuelle overgrep og trakassering
  • - Doping
  • - Alkohol
  • - Trafikksikkerhet
  • - Kampfiksing og spilleavhengighet
  • - Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play)
  • - Skader og forsikring

Fotballgruppa i Just IL jobber kontinuerlig med to av disse temaene.

Eat Move Sleep

Fotballgruppa i Just IL har i flere år fokusert på Eat Sleep Move, da med spesielt fokus på kosthold. Vi benytter oss av idrettsfruktordningen til Bama, og har med frukt til spillerne til kamper. Under treningsleiren vi arrangerer hver vår, har også frukt og grønnsaker en sentral posisjon, gjennom det at det benyttes som mellommåltid etter treningsøkter, tilbehør til måltider og snacks på kveldene.

Sunn Idrett

Illustrasjon: Sunn idrett.

De siste årene har vi også tatt i bruk Sunn Idrett. Dette medfører at vi hvert andre til tredje år, vil gjennomføre Spis smart-foredrag for våre unge utøvere og deres foreldre.

Samarbeidet med Sunn Idrett har også medført at vi har startet opp med et månedlig kveldsmatarrangement for våre barne- og ungdomslag. Da samles lagene etter trening og får et sundt og godt kveldsmåltid. Det serveres også selvfølgelig frukt og grønt til dette måltidet. Dette kveldsmåltidet arrangeres først og fremst av sosiale årsaker og for å gi våre spillere et sundt og godt måltid, men også for at vi kan ha en viss kontroll på våre spillere og muligens oppdage tegn på spiseforstyrrelser.

Doping  

Fotballgruppa i Just IL er sertifisert som Rent idrettslag, noe som innebærer at vi må resertifiseres hvert andre år. Et av tiltakene vi da velger, er å gjennomføre foredrag fra Antidoping Norge for våre ungdoms- og seniorspillere. Dette foredraget holdes, med andre ord, annethvert år i regi av fotballgruppa.

 

Sesongavslutning/årlig verdimøte

Etter endt fotballsesong, som regel i løpet av november måned, arrangerer fotballgruppa en sesongavslutning for våre spillere, trenere, tillitsvalgte og foresatte. Et fast punkt på dette arrangementet, er at vi gjennomgår et av temaene i Trygge Rammer.