Eat Move Sleep

Kamp- og treningsfrukt

Fotballgruppa i Just IL gjør seg bruk av idrettsfruktordningen til Bama. I forbindelse med kamper, kan lagene kjøpe Bama-produkter hos Joker Justvik. Innkjøpene belastes fotballgruppas konto hos den aktuelle butikken. Frukten gjøres tilgjengelig for spillerne i forbindelse med kamp, primært som energipåfyll i pause og/eller hjelp til restitusjon etter kamp.

I forbindelse med arrangementer, treningsleir, cupdeltakelse, enkelttreninger, reiser og liknende, gjør vi også bruk av Bamas idrettsfruktordning.

Det sendes månedlige refusjonskrav til Bama, basert på kvitteringsliste tilsendt fra Joker Justvik.

Kveldsmatarrangementer

Ungdomsspillere inntar kveldsmat etter endt treningsøkt 7.6.2022. (Fotballgruppa med kveldsmat for sine barne- og ungdomslag – Just IL) Foto: Just IL.

En fast dag i måneden gjennom fotballsesongen (april - oktober), arrangerer vi kveldsmat for våre barne- og ungdomslag. Fotballgruppa står for innkjøp, mens vi er avhengige av foreldre som kan betjene kjøkken og spiserom på Justvik bydelshus. Bydelshuset leies av Kristiansand kommune, styret i forballgruppa sørger for å bestille.

Trenerne følger spillerne etter trening og deltar på måltiden, men de har ikke noe praktisk ansvar for arrangementet. Det er forldrene som skal ordne alt det praktiske.

Sunn idrett

Styret i forballgruppa søreger for å bestille Spis Smart-foredragene fra Sunn idrett (Foredrag - Sunn Idrett) med jevne mellomrom (andre- eller tredjehvert år, avhengig av hvor mange nye ungdomslag som har kommet opp siden forrige foredrag). Styret sørger også for å bestille lokaler til arrangementet og å kjøpe inn frukt til deltakerne. Gjennom Spond, inviteres våre ungdomsspillere og deres foresatte og alle trenere, lagledere, tillitsvalgte og liknende i fotballgruppa til arrangementet. Styret har ansvaret for gjennomføringen.

Antidoping - Rent IL

Foredrag med Antidoping Norge 11.11.2021. (Besøk i fra Antidoping Norge – Just IL) Foto: Just IL.

Fotballgruppa i Just IL skal være sertifisert som Rent idrettslag. Dette betyr at vi må resterifiseres annet hvert år. Styret har, sammen med de andre undergruppene i idrettslaget, ansvar for å bestille foredrag fra Antidoping Norge i forbindelse med resertifiseringen. Styret i fotballgruppa har også ansvar for å følge opp de andre tiltakene man har valgt ut.

Styret har også, sammen med de andre undergruppene ansvar for å skaffe lokalitet til foredraget. Senior- og ungdomsspillere, trenere, lagledere og tillitsvalgte kalles inn til foredraget gjennom Spond.

Årlig verdimøte/sesongavslutning

Fotballgruppa i Just IL avholder et årlig verdimøte i forbindelse med sesongavslutningsmarkeringen hvert år. Styret i fotballgruppa velger ut et tema, og kontakter eventuelle eksterne instanser som kan bistå med presentasjon av det aktuelle temaet, f.eks. Politiet i forbindelse med trafikksikkerhet, Antidoping Norge i forbindelse med doping, og så videre.

Temaet presenteres/verdimøtet avholdes i forbindelse med starten på sesongavslutningsarrangementet, mens de yngre spillerne enda har muligheten til å konsentrere seg.

Presentasjonen gjøres for alle involverte, spillere, foreldre, trenere, lagledere og andre med roller i fotballgruppa i Just IL.