Sanksjoner fra kretsen mot spillere eller ledere i klubben blir normalt varslet per epost til klubbens epostadresse. Varsel om sanksjoner skal videresendes til lagleder og til Sportslig leder som er ansvarlig for videre oppfølging og gjennomføring mot spillere og trenere.

Ved brudd på Fair Play, våre egne krav og retningslinjer og NFFs regelverk kan klubben på eget initiativ iverksette sanksjoner mot spillere, trenere/lagledere og/eller foresatte/tilskuer(e). Sanksjoner kan bare besluttes av Sportslig utvalg og fotballtyret. Ved umiddelbare hendelser kan Sportslig utvalg iverksette suspensjon mens saken utredes.

I ytterste konsekvens, må aktuelle saker løftes til hovedstyret i Just IL for forankring der.