Det sportslige går stort sett av seg selv. I ungdomsfotballen er det trenere og lagledere som har ansvar for at alle involverte er korrekt registrert i FIKS innen tidsfristen.

Hjemmelagets lagledelse har også ansvaret for å registrere hendelser (mål, kort og eventuelle bytter) "live" i FIKS.

I barnefotballen setter Just IL om egne klubbdommere til å dømme våre hjemmekamper. Klubbdommeroppsett publiseres hver måned, og Spond benyttes til å kalle inn klubbdommerne til den enkelte kamp. I Spond blir hjemmelagets trenere og lagledere lagt til som arrangører i den enkelte kamp.

Kampvert

Kampvertvest. Foto: NFF.

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten, er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play og å sørge for at kamplederen (dommer) får tilstrekkelig med støtte.

Kampverten skal ha på seg en egen kampvertvest. Ved større arrangementet må man vurdere om man skal ha to eller flere kampverter. Kampverten bør som hovedregel møte en time før oppsatt kampstart.

Hovedoppgaven til kampverten(e) er:

Før kampen:

- Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.
- Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere.
- Ha kjennskap til hvor idrettslagets hjertestarter er og ha telefon for eventuelt å ringe 113.
Under kampen:
- Oppfordre til positivitet blant tilskuerne.
- Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen.
- Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.
Etter kampen:
- Takke begge lag og dommer(e) for kampen.
- Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.

Kommunikasjon med motstander og dommer:
Vi oppfordrer lagleder til å ta kontakt med dommer og mostander et par dager før kamp for å ønske velkommen og for å informere om praktiske forhold (f.eks. garderober, parkering etc.). Dette er også med på å forebygge at dommer ikke møte på kamp.

Kampflytting - omberamming av kamper

Ved behov for å flytte en kamp skal følgende rutine gjennomgås:
1. Sjekk om det er ledig banetid, sjekk treningstider, kontakt fotballedelsen eller sjekk selv på www.fotball.no for ledige kampvinduer. Kampene kan som hovedregel ikke flyttes inn i andre lags treningstid.
2. Ta kontakt med motstanderlaget. Begge lag må være enige om omberammingen og nytt kamptidspunkt før skjema sendes inn.
3. Dersom det ikke oppnås enighet mellom lagene, skal kampen spilles som oppsatt.
4. Det er i utgangspunktet hjemmelaget som skal varsle kretsen om kampendringen. Kampen er ikke godkjent flyttet før kretsen har bekreftet dette.
5. Ved endring mindre enn en uke før oppsatt kampdato må oppsatte dommere og ev. veileder skal informeres om endringen. Legg inn kommentar i skjemaet dersom noen ikke kan dømme på det nye tidspunktet.