Får å nå målet om mest mulig jevnbyrdighet i spillet i barnefotballen, skal lag fra Just IL meldes på i rett nivå i seriespill og cuper/turneringer. Vi ønsker oss flest mulige jevnbyrdige kamper, og melder oss derfor heller på i et for høyt nivå, enn i et for lavt. Det viktigste er ikke å vinne for enhver pris, men å ha det gøy og å utvikle oss i sammen. Lag og trenere i Just IL skal være mestringsorienterte, ikke resultatorienterte!

Å velge rett nivå er ofte avgjørende for jevnbyrdighet i kampen, som er det vi ønsker. Erfaring fra tidligere sesonger må være det viktigste kriteriet ved påmelding til seriespill og cuper hvor det er nivådelte klasser. Dersom laget vant nesten alle kampene forrige sesong, er det naturlig å melde laget på det høyeste nivået. Har fjorårets resultater gitt en god blanding av både seiere, uavgjort og tap, er et nivå på midten det nivået dere sannsynligvis bør delta på. Ga fjorårets resultater flest tap, gir det laveste nivået de beste forutsetningene for jevne og gode kamper. Andre kriterier for nivåvalg for det enkelte årstrinn kan være:

  • - Hvor lenge årstrinnet har spilt fotball
  • - Summen av aktivitetsnivå blant spillerne (egen aktivitet, allsidig aktivitet etc.)
  • - Summen av aktivitetsnivå i årstrinnet/på tvers av årstrinn
  • - Å velge rett nivå på motstander er av avgjørende betydning for at vi får gode serieoppsett.

Det er de enkelte trenere, i samarbeid med Sportslig utvalg og påmeldingsansvarlig, som vurderer hvilket nivå det aktuelle laget skal medles på. Vi skal aldri melde på lag på et nivå vi vet at laget vil få det for enkelt. Vi skal være opptatt av utvikling og mestring, aldri av resultat, når det gjelder valg av nivå.

NFF anbefaler følgende antall spillere per spillform:

  • - 3er fotball: 4-5 spillere (påmelding mars)
  • - 5er fotball: 7 spillere (påmelding mars)
  • - 7er fotball: 9 spillere (påmelding februar og mars)
  • - 9er fotball: 12-14 spillere (påmelding februar)
  • - 11er fotball: 14-18 spillere (påmelding januar og februar)

Med unntak av de to "minste" spillformene, 3er- og 5erfotball, har fotballgruppa i Just IL sjeldent mer enn nok spillere til å melde på et lag i årsklassen. Skulle imidlertid det oppstå situasjoner hvor vi har nok spillere til mer enn ett lag, skal vi melde på to jevne lag i barnefotballen. I ungdoms- og seniorfotballen, kan vi melde på lagene på ulike nivå (første- og andrelag).