Her foreligger et forsøk på en skjematisk oversikt over hva som er publisert i de to digitale årshjulene (5.4.1 og 5.4.2).

 

 

Måned: Ikkesportslige aktiviteter Barnelag (6-10) Barnelag (11-12) Futsal (11-12) Ungdomslag Futsal (13-14) Senior Futsal senior
Januar Kurs: Grasrottrener 1-4 Lavsesong: En trening i uka Lavsesong: En trening i uka En til to treninger per uke + eventuell serierunde Lavsesong - En til tre trening i uka + egentrening/frivillige økter En til to treninger per uke + eventuell serierunde Lavsesong: En til tre treninger i uka En til to treninger per uke + eventuell serierunde
Januar Lagspåmelding senior og ungdomslag Agdermesterskap - NFF Agder
Januar Styremøte
Januar Rekrutteringsdommerkurs (NFF Agder)
Februar Kurs: Grasrottrener 1-4 Lavsesong: En trening i uka Lavsesong: En trening i uka En til to treninger per uke + eventuell serierunde Lavsesong - En til tre trening i uka + egentrening/frivillige økter En til to treninger per uke + eventuell serierunde Sesongoppkjøring: To til tre treninger i uka + eventuell treningskamp En til to treninger per uke + eventuell serierunde
Februar Årsmøte fotballgruppa
Februar Trenerforum 1
Februar Lagspåmelding barnelag
Mars Foreldremøter barne- og ungdomslag Sesong-oppkjøring: To treninger i uka + mulig trenings-kamp Sesong-oppkjøring: To treninger i uka + mulig trenings-kamp Sesong-oppkjøring: En til tre treninger i uka + mulig trenings-kamp Sesongoppkjøring: To til tre treninger i uka + eventuell treningskamp
Mars Mulig klubbdommerkurs (mars eller april) Mulig treninsgleir Mulig treninsgleir
April Styremøte Høysesong - To treninger i uka + kamp Høysesong - To treninger i uka + kamp Høysesong - En til tre treninger i uka + kamp Høysesong: To til tre treninger i uka + kamp
April Mulig klubbdommerkurs (mars eller april) Mulig treninsgleir Mulig treninsgleir
April Sesong kick-off
April Sunn idrett - kveldsmatarrangement
Mai Sunn idrett - kveldsmatarrangement Høysesong - To treninger i uka + kamp Høysesong - To treninger i uka + kamp Høysesong - En til tre treninger i uka + kamp Høysesong: To til tre treninger i uka + kamp
Juni Sunn idrett - kveldsmatarrangement Høysesong - To treninger i uka + kamp Høysesong - To treninger i uka + kamp Høysesong - En til tre treninger i uka + kamp Høysesong: To til tre treninger i uka + kamp
Juni Mulig styremøte
Juli Sommerferie: Frivillige fellestreninger Sommerferie: Frivillige fellestreninger Sommerferie: Frivillige fellestreninger Sommerferie: En til tre treninger i uka
August Styremøte Høysesong - To treninger i uka + kamp Høysesong - To treninger i uka + kamp Høysesong - En til tre treninger i uka + kamp Høysesong: To til tre treninger i uka + kamp
August Mulig trenerforum
August Oppstartsarrangement G/J6 – høstens førsteklassinger
August Sunn idrett - kveldsmatarrangement
September Jentefotballens dag (NFF Agder) Høysesong - To treninger i uka + kamp Høysesong - To treninger i uka + kamp Høysesong - En til tre treninger i uka + kamp Høysesong: To til tre treninger i uka + kamp
September Sunn idrett - kveldsmatarrangement
Oktober Sunn idrett - kveldsmatarrangement Lavsesong - En til to treninger i uka + eventuell kamp Høysesong - To treninger i uka + kamp Sesongoppkjøring: En til to treninger i uka Høysesong - En til tre treninger i uka + kamp Sesongoppkjøring: En til to treninger i uka Høysesong: To til tre treninger i uka + kamp Sesongoppkjøring: En til to treninger i uka
Oktober Trenerforum 2
Oktober Styremøte
November Sesongavslutnings-arrangement Lavsesong: En til to treninger i uka Lavsesong: En til to treninger i uka En til to treninger per uke + eventuell serierunde Lavsesong: En til tre treninger i uka En til to treninger per uke + eventuell serierunde Lavsesong: En til tre treninger i uka En til to treninger per uke + eventuell serierunde
November Kurs: Grasrottrener 1-4 Sportsprofil Cup - NFF Agder Sportsprofil Cup - NFF Agder
Desember Kurs: Grasrottrener 1-4 Lavsesong: En trening i uka Lavsesong: En trening i uka En til to treninger per uke + eventuell serierunde Lavsesong: En til tre treninger i uka En til to treninger per uke + eventuell serierunde Lavsesong: En til tre treninger i uka En til to treninger per uke + eventuell serierunde
Måned: Ikkesportslige aktiviteter Barnelag (6-10) Barnelag (11-12) Futsal (11-12) Ungdomslag Futsal (13-14) Senior Futsal senior