Lederkompetanse

Aleksander Østerhus fra Just IL ble kåret til Årets unge leder 2016 av NFF. Foto: Thomas Brekke Sæteren/NFF. (https://www.fotball.no/klubb-og-leder/2016/osterhus-karet-til-arets-unge-leder/)

Det er viktig med kompetanse og kjennskap til egen organisasjon. Fotballgruppa i Just IL ønsker derfor at alle lagledere, og helst alle trenere, minimum har kompetanse tilsvarende Fotballederkurs 1. Vi øsnker også at andre rundt lagene, både med og uten roller tar dette kurset. Lagledere skal også ha Fotballens Fair play-kurs: Fotballens Fair play-kurs - Norges Fotballforbund.

Kompetansekrav styret

Kvalitetsklubbkravet er at flertallet av styremedlemmene har minimum kompetanse tilsvarende Fotballederkurs 1. Fotballgruppa i Just IL ønsker at styret i gruppa skal ha så god lederkompetanse som mulig, og ønsker at så mange som mulig tar Fotballederkurs 1 - 3. Alle styremedlemmer skal også fullføre Fotballens Fair play-kurs: Fotballens Fair play-kurs - Norges Fotballforbund.

Kompetansekrav Sportslig utvalg

Det er også viktig at medlemmene i Sportslig utvalg har kompetanse. Vi ønsker derfor at flertallet av medlemmene i Sportslig utvalg innehar kompetanse tilsvarende Fotballederkurs 2, hvor sportslig ledelse er ett av temaene. Alle medlemmer i Sportslig utvalg skal også fullføre Fotballens Fair play-kurs: Fotballens Fair play-kurs - Norges Fotballforbund.

Trenerkompetanse

Fotballgruppa i Just IL ønsker kvalifiserte foreldretrenere. Just IL er så heldig at vi har en utdannet trenerveileder, noe som medfører at vi kan kjøre trenerkursene i egen klubb. Kursene vil typisk bli arrangert i perioden november til februar.

Kompetansekrav trenere

Trenerattesten. Illustrasjon: NIF.

Kvalitetsklubbkravene er at minst en av trenerne på hvert årstrinn i barnefotballen har Grasrottrener 1-kurs og at minst en av trenerne på hvert årstrinn i ungdomsfotballen har Grasrottrener del 1 og 3. Alle trenere skal også fullføre Fotballens Fair play-kurs: Fotballens Fair play-kurs - Norges Fotballforbund og Idrettforbundets trenerattest for rett målgruppe (barn, ungdom eller voksne): Trenerattest (idrettsforbundet.no).

Fotballgruppa i Just IL ønsker at alle trenere skal ha minimum Grasrottrener 1. I tillegg bør minst en av trenerne (helst alle) på årstrinnet ha det delkurset som er relevant for årstrinnet, se oversikten under:
  • - Grasrottrener 1: Seks til åtte år
  • - Grasrottrener 2: Ni og ti år
  • - Grasrottrener 3: Elleve og tolv år
  • - Grasrottrener 4: Tretten til nitten år

Grasrottrener. Illustrasjon: NFF.

Dommerkompetanse

Elida Metveit Besiland, dommer fra Just IL. Foto: NFF.

Fotballgruppa ønsker at alle hjemmekamper i Just IL sin regi, skal dømmes av kvalifiserte dommere. Vi utdanner derfor klubbdommere som skal dømme Just IL sine hjemmekamper i klassene sju til elleve år. Kurset tilbys det året dommeren fyller tolv år.

Det året dommeren fyller fjorten år, tilbys kurset Klubbdommer 9erfotball. Disse klubbdommerne får i ansvar å dømme våre hjemmekamper i tolvårsklassene.
Fotballgruppa i Just IL ønsker også å være en klubb for dommerutvikling som en gang i mellom produserer dommere på et høyt nivå. Vi oppfordrer derfor så mange som mulig til å delta på rekurtteringsdommerkurs i regi av kretsen. Dette tilbudet gis det året dommeren fyller femten år.

Øvrig kompetanse

Fotballgruppa ønsker at personer som har oppgaver/roller i fotballgruppa har tilstrekkelig kompetanse. Derfor oppfordres/tilbys alle med fagansvar/roller å ta relevant kurs/delta på fagsamlinger, dersom dette tilbys.