I fotballgruppa er vi opptatt av kosthold. Vi vet hvor viktig et riktig kosthold er for en kropp som trener og spiller kamper. Alle trenger sunn og energirik mat for å kunne prestere. I fotballgruppa har vi litt ulike tiltak innenfor området.

Idrettsfrukt

Eat Move Sleep. Illustrasjon: Bama.

I fotballgruppa har vi derfor en ordning med utdeling av frukt primært i forbindelse med kamp, men også i forbindelse med treninger.

I fotballgruppa benytter vi oss av Bama sin idrettsfruktordning, og får derifra refundert 50 % av utgiftene vi benytter på Bamaprodukter i utvalgte dagligvarekjeder. Ordningen omfatter alle lag, fra barnelagene til oldboys, men det er barn og unge som har hovedfokus.

Sunn idrett

Når spillerne kommer over i ungdomsfotballen, vil ernæringsråd få en større plass i treningshverdagen. Just IL har ingen ernæringskrav til våre spillere, men vi forsøker å komme med gode råd og tips, og å vise rett vei gjennom handling. Dette gjør vi ved at vi benytter oss av foredrag for ungdom og deres foreldre i fra Sunn idrett. Les mer om Snn idrett her: Hovedsiden - Sunn Idrett.

Inspirert av foredrag fra Sunn Idrett, har vi i fotballgruppa også startet opp med et månedtlig kveldsmåltid for våre lag. En ettermiddag i måneden får lagene tilbud om et sundt kveldsmåltid etter endt treningsøkt. Dette gjør vi både for å vise frem et godt og sundt kosthold, men også for eventuelt å fange opp barn eller unge som kan være i ferd med å utvikle en spiseforstyrrelse. Heldigvis er ikke dette så utbredt i fotball som det er i andre idretter.

Kioskrutiner

Når det gjelder ved deltakelse på cuper og turneringer hvor det er kiosktilbud, forventes det at våre spillere venter med inntak av kioskvarer til etter at de har spilt sin siste kamp for dagen. Mellom kampene kan det inntas vann, sjokolademelk (for restitusjon), frukt, grønnsaker, nøtter og brødmat. Her håper vi at foreldrene kan være med på å se til at dette blir etterfulgt.