Anlegg

Justvikbanen

Justvikbanen er en kommunal 11er som renoveres i 2023. På banen er det to 11ermål og seks 7ermål. I tillegg har Just IL gått til anskaffelse av to sett med 5ermål. Just IL har også kjøpt inn fire 3ermål og vi har to oppblåsbare 3erbaner tilgjengelig på Justvikbanen. Til Justvikbanen hører det garderober som er lokalisert i Justvik bydelshus.

Ballbingen på Justvik

I tillknyttning til Justvikbanen, er det også en ballbinge. Denne er litt under målene for en 5erbane.

Havlimyra 7er

Just IL får også tildelt treningstider på Havlimyra 7er. Banen er kommunal og er en stor 7erbane. Fra Just IL er det stort sett lag som spiller 7erfotball som vil få tildelt treningstider her. På banen er det to 7ermål og to 5ermål i tillegg til fire 3ermål. Det er ikke garderobe i direkte tilknytning til banen, men det finnes i Havlimyrhallen.

Utstyr

Materialforvalteren i Just IL har ansvar for innkjøp av alt utstyr til idrettslaget. Fotballgruppa må melde inn sine behov til denne. Just IL har for tiden en utstyrsavtale med Puma og Sportsprofil. I utstyrsavtalen mellom Puma og Just ligger det en bonusordning for Just IL, vi får goder tilbake fra Puma etter hvor mye utsyr idrettslaget og dets medlemmer kjøper fra dem i løpet av hvert år.

 

Drakter

Just IL sørger for drakter til alle spillere. Den enkelte spiller får utdelt sokker og shorts før de skal spille første kamp. Spilleren har etter dette ansvaret for utstyret og må sørge for å alltid ha det med på kamp. Dersom dette utstyret mistes, må spilleren selv sørge for å anskaffe nytt (kan kjøpes hos Sportsprofil). Når spilleren vokser ut av sokker eller shorts, får de utdelt ny ved henvendelse til trener eller lagleder. Draktoverdelene er Just IL sin eiendom. Hvert lag får utdelt et lagsett ved seriestart, og det er trener/lagleders ansvar å dele ut og samle inn draktoverdelene i forbindelse med hver kamp. Draktoverdelene får ikke spillerne lov til å ta med seg hjem, de skal oppbevares samlet.

Dommerutstyr

Just IL sørger for dommerutstyr til alle sine dommere, klubbdommerne skal få utdelt fløyte, klokke og Fair play-mynt til bruk i sin dømming. For alle dommere med minimum rekrutteringsdommerutdanning, sørger Just IL for full dommerdrakt og annet nødvendig utstyr i tillegg.

Klubbtøy

Klubbpakke. Illustrasjon: Sportsprofil.

Just IL har i samarbeid med Sportsprofil satt sammen en «klubbpakke» med tøy. i tillegg finnes det ytterligere klubbartikler. Trenere og lagledere får en egen "trenerpakke" dekket av idrettslaget.

Klubbtøyet finner du enten i Sportsprofils fysiske butikk på Lund, eller i webshopen vår: Just il Arkiver - Sportsprofil.

Lags- og treningsutstyr

Just IL sørger for innkjøp av baller, markeringsvester, kinahatter, kjegler, medisinsk utstyr, utstyr til trening m.m. Dette utstyret har trenere, lagledere og spillere ansvar for å se etter og holde orden på. Hvert lag har en eget førstehjelpsveske som skal være med på hver trening og alle kamper. I tillegg er det ekstra førstehjelpsutstyr tilgjengelig i fotballgruppas lager ved Justvikbanen. Der kan lagførstehjelpsskrinet etterfylles ved behov. Hvert lag får også utdelt en egen lagbag for oppbevaring av drakter, førstehjelpsutstyr o.l.

Fotballgruppa har også sørget for at det på Justvikbanen er tilgjengelig klubbdommer- og kampvertvester for gjennomføring av hjemmekampene våre. Disse skal være tilgjengelige for alle lag.