Fotball

Fotball er naturlig nok hovedaktiviteten i fotballgruppa. Vi ønsker å tilby fotball til alle som ønsker det! Barn og unge er vår hovedmålgruppe! Vi ønsker å stille lag i alle klasser i barnefotballen og tre lag i ungdomsfotballen. (Se vår Sportsplan for mer informasjon om lagsammensetting.)

I tillegg ønsker vi å stille seniorlag, både for å ha en arena for våre ungdomsspillere å strekke seg etter og å utvikle seg i, men også ut i fra et folkehelseperspektiv.

Dersom det blir aktuelt, ønsker vi også å stille lag i veteranklassene igjen, men i de aldersklassene har det ddessverre vært lite aktivtet post korona.

Vi er også åpne for å starte opp med ytterligere aktivitet, slik som gåfotball (Gåfotball - Norges Fotballforbund) og mosjonsgrupper.

 

Futsal

I tillegg til fotball, tilbyr vi futsal i vinterhalvåret. Vi har som mål å delta med lag i de barne- og ungdomsklasser NFF Agder tilbyr seriespill. For øvrige ungdomsklasser og seniorlag, forsøker vi å stille lag i det regionale tilbudet (NFF Buskerud, NFF Vestfold, NFF Telemark og NFF Agder).

Der vi, på grunn av størrelsen på årskull, må slå sammen årganger i fotballen, er futsalaktiviteten en mulighet til å lenger holde på rene årskullslag. Dette oppfordrer vi til på det sterkeste, siden dette kan være viktig sosialt.

G14 futsal etter Per Bredesen Cup 2023 i Horten 5.3.2023.

Generelt om barneidrett

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Styret må i denne forbindelse oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten (Lovnorm - § 18 Idrettslagets styre (2) f).

Dette innebærer at:

 • - Aktiviteten skjer på barnas premisser
 • - Barna har det trygt
 • - Barna har venner og trives
 • - Barna opplever mestring
 • - Barna får påvirke egen aktivitet
 • - Barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

Les mer Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett her: Barneidrett (idrettsforbundet.no)

 

Generelt om ungdomsidrett

Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for:

 • - At ungdom kan bli så gode som de selv vil
 • - Ålegge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
 • - At ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
 • - At ungdom får bidra med det de kan
 • - At ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
 • - At treningsavgiften er overkommelig for ungdom

Les mer om ungdomsidrett her: Ungdomsidrett (idrettsforbundet.no)