Generelt om medlemskap

Illustrasjon av Peggy og Marco Lachmann-Anke fra Pixabay.

Ved innmelding skal medlemmene registreres med navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Medlemmene skal melde seg inn i klubbens/idrettslagets medlemssystem via MinIdrett (du kan følge denne linken for innmelding: https://medlemskap.nif.no/23791). Navn og kontaktinformasjon til foresatte må oppgis, dersom medlemmet er under 15 år. Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på MinIdrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

Når man vil bli medlem i en klubb/et idrettslag, kan man ikke ha uoppgjorte økonomiske forpliktelser til klubben/idrettslaget eller andre organisasjonsledd i NIF. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

Medlemskapet i klubben/idrettslaget kan opphøre ved utmelding, manglende betalt medlemskontingent eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Dersom klubben vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Beslutning om eksklusjon ilegges av NIFs domsutvalg.

Medlemsavgifter

For gjeldende medlemsavgifter i Just IL, se Medlemskap – Just IL.

Alle skal med!

Økonomi skal aldri være en hindring for deltakelse i Just IL. Dette er en av grunnene til at vi, som hovedregel, aldri benytter oss av egenandeler. Deltakelse på cuper, reiser og liknende, skal alltid finansieres gjennom dugnadsarbeid. Vi arbeider også for å holde prisen på medlemskap og treningsavgift så lave som mulig. Dersom det likevel er noen som sliter med å få betalt, har vi egne ordninger for dette i idrettslaget. Ta kontakt med leder (leder@justil.no), kasserer (kasserer@justil.no) eller en annen du stoler på, som kan ta kontakt for deg, som for eksempel en trener, lagleder eller foreldrekontakt, så ordner vi problemet, ved at idrettslaget dekker deler eller hele beløpet som er problematisk. Idrettslaget kan også være behjelpelige, dersom det, av økonomiske årsaker, er vanskelig å skaffe nødvendig treningsutstyr.