Hvorfor en egen klubbhåndbok når Just IL også har en klubbhåndbok? Styret i fotballgruppa i Just IL ønsker å samle all viktig informasjon som gjelder spesielt for fotballgruppa et sted. Sammen med sportsplanen, skal klubbhåndboka være styringsdokumentene for aktiviteten i fotballgruppa. Klubbhåndboka er utformet av styret i fotballgruppa, og den baserer seg på Lov for Just IL, retningslinjer fra fotballforbundet, idrettsforbundet og på innspill fra trenere og andre personer i idrettslaget. Klubbhåndboka skal være for alle med tilknytning til fotballgruppa, idrettslaget, spillere, dommere, trenere, lagledere, foreldre, ressurspersoner og andre. Fotballgruppas verdier, aktiviteter, retningslinjer, årshjul m.m. skal finnes i dette dokumentet. Håndboka skal være et oppslagsverk for alle med tilknytning til gruppa, den skal være med i den daglige driften, både i styret og på banen. Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om fotballgruppa og skal gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i fotballgruppa. Den skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår gruppe, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for. Den skal også sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.